לודוויג רובינר, האדם באמצע, הוצאה ראשונה בחסות הפעולה, 1917