אלברט זורגל, שירת הזמן ומשורריה כרך ב, פרק חדש – בשבי האקספרסיוניזם