מסה שלישית הגלמודים הגדולים אורי צבי גרינברג, וולט ויטמן והאקספרסיוניזם הגרמני

עלה , וולט ויטמן העברי , עלה ! ( כלפי תשעים ותשעה , עמ ' לה ; כל כתביו , טז , עמ ' 217 ) א . כלפי תשעים ותשעה – בין אירופה וארץ ישראל דומה שהערצתו של המשורר אורי צבי גרינברג לשירתו של וולט ויטמן ( 1892 - 1819 ) אינה טעונה הוכחה . כל מי שמכיר את כתיבתו הפובליציסטית של גרינברג בשנות העשרים בכלל ואת ספרו הפרוגרמטי כלפי תשעים ותשעה ( סדן , תרפ " ח ) בפרט , יודע כי המשורר האמריקאי נזכר פעמים אחדות בפרקי הספר . בסעיף המילואים החותם את המסה ' נוסח האתמול ונוסח היום ' ייחד גרינברג עמוד שלם לוויטמן וסיים אותו במילים : ' אני מסיע גם את וולט ויטמן לעמוד בא " י העובדת – עלה , וולט ויטמן העברי , עלה ! ' בזיקה של גרינברג לוויטמן טיפלו כמה מבקרים , אשר נבדלו זה מזה בהיקף הביקורת ובעומקה . אנו מבקשים לברר את מהלכיה ההיסטוריים של שירת ויטמן במרחב היצירה האקספרסיוניסטית הגרמנית , מרחב שבו פעלה ההשפעה של שירה זו על גרינברג . השאלה היא איזו מין השפעה הייתה לוויטמן על גרינברג בהקשר הרחב של קליטת הצורות האקספרסיוניסטיות בשנות העשרים בגרמניה ובקונטקסט מצומצם יותר בהתאמה לעמדות הפואטיות האסתטיות והעמדות האי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן