אותיות אצ״ג שעיצב אריה אלואיל לכריכת הבד של ספר הקטרוג והאמונה, סדן, תרצ״ז ועל כרטיס ברכה לשנה החדשה שאצ"ג עיצב לשימושו האישי