שני ספרונים בסדרת ׳יום הדין׳ שבהוצאת המו״ל קורט וולף