לוגו לנייר מכתבי המערכת של אורי צבי גרינברג, עורך אלבאטראס