הפעולה, פורמט מיוחד לאנתולוגיה של שירה עם תוכן ממורכז