דפי השער המאוירים בעיצוב החדש של הפעולה החל משנת 1913