חיתוכי לינוליאום של מארק שווארץ באלבאטראס מימין גב חוברת ב' משמאל חוב' א', עמ' 3 (בגוֹרן)