הסערה (יולי /(1910 קוקושקה: איור למחזה ׳רצח תקוות אישה׳