פרסום לביטאוני האוונגרד ביידיש בירחון הביבליוגרפי ביכער וועלט, ורשה 1922