הנריק ברלוי, שתי עבודות ל׳מכאנו פאקטורה׳ 1924-1922