שיר אדום שיר כחול שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת אלזה לסקר-שילר

שבע מסות על שירת אורי צבי גרינברג ושתיים על שירת אלזה לסקר -שילר אבידב ליפסקר הוצאת אוניברסיטת בר אילן אבידב ליפסקר שיר אד וֹ ם שיר כח וֹ ל אבידב ליפסקר שיר אד וֹ ם שיר כח וֹ ל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן