מראי מקום

אדמס D . L . Adams , "Between Socoh and Azekah : the Role of the Elah : 2009 Valley in Biblical History and the Identification of Khirbet Qeiyafa" . In Y . Garfinkel and S . Ganor ( eds . ) , Khirbet Qeiyafa Vol . 1 . Excavation Report 2008-2007 , pp . 66-47 . Jerusalem אהרוני : 1963 י ' אהרוני , ארץ ישראל בתקופת המקרא . ירושלים אהרוני Y . Aharoni , Investigations at Lachish : The Sanctuary and the : 1975 Residency . Tel Aviv אוסישקין D . Ussishkin , King" s’Solomon Palace and Building 1723 in : 1966 "Megiddo . Israel Exploration Journal 16 , pp . 186-174 אוסישקין D . Ussishkin , s’Solomon" Jerusalem : The Text and the Facts on : 2003 the "Ground . In A . G . Vaughn and A . E . Killebrew ( eds . ) , Jerusalem in Bible and Archaeology : The First Temple Period , pp . 115-103 . Atlanta אוקו P . J . Ucko , Anthropomorphic Figurines of Predynastic Egypt and : 1968 Neolithic Crete . London אורנן T . Ornan , The Triumph of the Symbol : Pictorial Representation of : 2005 Deities in Mesopotami...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)