קראו בכותר - עקבות דוד המלך בעמק האלה : תגליות מפתיעות בארכיאולוגיה המקראית