הערות

. 101 לדיון בבעיה זאת ראו שטיבל . 2007 . 102 נוה , 1978 עמ ' , 19 כתובת מס ' . 1 . 103 לדיון מפורט ראו הורוויץ . 2009 . 104 ייבין . 1965 . 105 פרחי . 2011 . 1 על דמותו וחייו של דוד מנקודת המבט המקראית נכתבו ספרים רבים , וראו למשל : זקוביץ , 1995 הלפרן . 2001 . 2 ראו למשל : אהרוני , 1963 מלמט ' ב , 1981 מזר . 1982 . 3 ראו למשל : תדמור . 1982 . 4 ראו למשל : למקה , 1988 דיוויס , 1992 תומפסון ' ג , 1992 יימיסון - דרייק . 1991 . 5 בירן ונוה . 1995 . 6 שילה , 1984 שכבה 14 בשטח . G ' א . 7 מזר . 2007 ' א . 8 מזר . 2011 . 9 על היבטים מורכבים אלו ראו למשל : אוסישקין ' ע , 2003 מזר . 2006 . 10 פינקלשטיין . 1996 . 11 מידע ארכיאולוגי נוסף על האתרים המוזכרים בספר אפשר למצוא אנציקלופדיהב החדשה חפירותל ארכיאולוגיות בארץ - ישראל , שטרן . 1992 . 12 ראו להמן 2003 ושם הפניות לסקרים השונים . . 13 ראו למשל : טוב , 1989 , 1985 זקוביץ , 1995 עמ ' , 105 - 96 גרסיאל . 2009 . 14 ראו הצעות תארוך מהקדום למאוחר : הלפרן , 2001 גרסיאל , 2009 פינקלשטיין ' א , 2002 ידין , 2004 טוב , 1985 ואן סטרס . 2009 . 15 ראו הצעות...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)