איור ‭: 48‬ צלמית סוס מטין שרוף, המתוארכת לתקופה הפרסית המאוחרת - ההלניסטית הקדומה