איור ‭: 47‬ תוכנית המבנה מהתקופה הפרסית המאוחרת - ההלניסטית הקדומה בשטח C