איור ‭: 46‬ תוכנית המבנה מהתקופה הפרסית המאוחרת - ההלניסטית הקדומה בשטח D