ב. בית המקדש הראשון

בפרק השישי ובחלקים גדולים של הפרק השביעי של ספר מלכים א השתמ רה מסורת ארוכה ומפורטת בנושא בניית בית המקדש הראשון בידי המלך שלמה . דור החוקרים הראשון קיבל נתון זה כמשקף מציאות היסטורית וניסה לשחזר את מבנה המקדש בסיוע הממצא של מקדשים שנחשפו בחפירות ארכיאולוגיות . המקבילות שנהגו להשתמש בהן הם המקדש בערד , מקדש מעין דרה בצפון סוריה ומקדש מתל תעיינת בדרום טורקיה . עם התפתחותן של גישות מינימליסטיות בחקר המקרא , טענו חוקרים שהחזיקו בגישות אלה כי לא הוקם כלל מקדש בירושלים בימי המלך שלמה . לדעתם , תיאור המקדש נתחבר רק בתקופה ההלניסטית או הרומית , ומשקף לפיכך את ימי הבית השני . תיאוריות אחרות שתארכו את זמן הכתיבה של מסורות המקדש למאה ה 8 - לפסה " נ ואף לשלהי תקופת הבית הראשון , במאה ה 7 - לפסה " נ , לא ראו בתיאור זה עדות היסטורית אמינה לקיומו של מבנה של ממש באמצע המאה ה 10 - לפסה . נ " מבית המקדש הראשון לא נשאר ולו גם שריד ארכיאולוגי אחד , שכן הר הבית עבר תהפוכות רבות במהלך השנים : הרס בית המקדש הראשון על ידי הבבלים , בנייה מחדש של בית המקדש השני על ידי שבי ציון , בניית בית מקדש חדש בידי הורדוס ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)