א. ארמון שלמה

בפרק השביעי בספר מלכים א מופיע תיאור בית המלך שלמה , המכונה " בית יער הלבנון . " התיאור במסורת המקראית אינו ברור בהיבטים שונים , וישנם מונחים טכניים שמפרשי המקרא לדורותיהם התקשו בהבנתם . גם אנו לא נעסוק כאן בכל התיאור על מרכיביו השונים , אלא נתמקד בשני מרכיבים טכניים , שאותם אפשר להאיר בסיוע דגם האבן של חורבת קיאפה שבו חזית בניין מיוחדת , הכוללת טריגליפים התומכים בגג המבנה ופתח מסוגנן בעל שלושה משקופים . דגם זה , כפי שנראה לקורא , מאפשר להבין שני מונחים טכניים קשים בתיאור המקראי . תחילה נקרא את תיאור הבנייה מראשיתו , כמופיע בספר מלכים א , פרק ז ' פסוקים א : ז - א ואת - ביתו בנה שלמ ה שלש עשרה שנה ; ויכל את - כל - ביתו ב ויבן את - בית יער הלבנון , מאה אמה ארכו וחמש ים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו ; על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על - העמודים ג וספןבארז ממעל על - הצלעות אשר על - העמודים , ארבעים וחמש ה - חמש ה עשר הטור ד ושקפים שלשה טורים ומחזה אל - מחזה , שלש פעמים ה וכל - הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל - מחזה , שלש פעמים ו ואת אולם העמודים עשה חמש ים אמה ארכו ושלשים אמה רח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)