פרק 9 ארמון שלמה ובית המקדש הראשון

עד סוף עונת 2011 ידענו שחפירותינו בחורבת קיאפה תורמות להבנת תקופת דוד המלך , אבל לא העלינו בדעתנו שיש בממצאים שחשפנו כדי לתרום גם להבנת נושאים הקשורים לבנייה מלכותית בירושלים או לבית המקדש . ההפתעה הגדולה נכונה לנו רק כשבוע מסיום החפירה , כשראינו בפעם הראשונה את דגם האבן המשוחזר , שנדון בהרחבה בפרק . 6 אז הובהר לנו כי ממצאי החפירה נוגעים לתיאור המקראי של מבנים שבנה שלמה בירושלים . תחילה עמדנו על הקשר בין המ רכיבים המופיעים בחזית דגם האבן והתיאור המקראי של ארמון שלמה . בהמשך , בעיקר הודות להערותיה של מדלן מומצ ' וגלו , עמדנו על הקשר בין עיצוב פתח הכניסה בדגם האבן ובין התיאור המקראי של הפתחים בבית המקדש הראשון , שגם אותו בנה לפי המסורת שלמה המלך .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)