ו. משפחה מורחבת מול אינדיווידואליזם: הארגון החברתי

מבני המגורים בחורבת קיאפה מסודרים בהיקף האתר , צמודים זה לזה . ב ייחוד יש לשים לב לכך שהבתים צמודים זה לזה עם קיר חיצוני אחד המשותף לשני בתים . לבנייה זאת יש יתרונות מסוימים : הדבר חוסך בצורך לבנות שני קירות חיצוניים לשני בתים סמוכים וכך מתקבל ניצול מקסימלי של שטח תוך חיסכון בחומרי בנייה . החלוקה הפנימית של הבתים מעידה על מבנה חברתי שבו כמה משפחות גרעיניות חיות יחד סביב חצר פתוחה משותפת . כל מבנה משקף משפחה מורחבת ( חמולה . ( האחידות הרבה בגודל המבנים מעידה שאין הם משקפים הבדלי מעמדות מנקרי עיניים בין המשפחות השונות . נראה כי בשלב הראשון לקיומה עדיין לא התפתחו ביהודה מעמדות כלכליים ברורים ואין לנו עדויות להצטברות עושר בידי חלק קטן מהאוכלוסייה , בניגוד למצב בסוף ימי הבית הראשון . המבנה העירוני שגובש בחורבת קיאפה מעיד , אם כן , גם על הארגון החברתי העומד מאחוריו . יש כאן צפיפות וחיבוריות , פיזיות אך גם חברתיות , הייחודיות לממלכת יהודה . הדבר אינו מוכר כלל בתוכניות ערים של ממלכת ישראל הצפונית במאות 8 - 9 לפסה " נ . בערי ממלכת ישראל כגון חצור ותל פרעה צפון , בתי מגורים עמדו נפרדים לחלוטין ז...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)