ה. שעורה ועדשים בעמק האלה: הכלכלה

במה עסקו תושבי חורבת קיאפה המקראית ? סביר להניח שהתושבים עסקו לפרנסתם בחקלאות , במלאכה , במסחר ובמנהל . אין לחשוב על מונחים אלו במושגים הכלכליים של זמננו , וצריך לזכור שמדובר בחברה שהתקיימה לפני כ 3 , 000 - שנה . רוב משקי הבית באותם ימים גידלו את מזונם בעצמם . לא היו אמצעי תשלום כמו מטבעות , וחלק גדול מהפעילות המסחרית נעשה על ידי חילופי מוצרים . עבודת האדמה התבססה בוודאי על מרכיבים ים - תיכוניים רגילים , המתוארים במקרא כ " שבעת המינים . " גידולי השדה כללו בעיקר דגנים ( חיטה ושעורה ) ובוודאי גם סוגים שונים של קטניות ( עדשים , חומוס , אפונה ופול . ( עצי פרי כללו בוודאי גפן , תאנה , רימון וזית . ואכן באתר התגלו כמויות גדולות של חרצני זיתים . אבל יש לציין שלא התגלו באתר ממגורות גדולות לאחסון תוצרת השדה , וכן לא התגלו בתי - בד להפקת שמן או גתות לדריכת ענבים ליין . נראה שהפעילות החקלאית נעשתה בהיקפים מצומצמים יחסית , בעיקר לתצרוכת עצמית , ולא למטרות יצוא לאתרים אחרים . את צמחי השדה יכלו לגדל בשדות עמק האלה הפוריים ואת המטעים נטעו על מדרונות הגבעות הסוגרות על העמק מצפון . המסורת המקראית אף מת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)