טבלה ‭: 11‬ חלוקת תקופת הברזל IIא ביהודה ובשפלה לשלושה שלבים, והמאפיינים הבולטים של כלי החרס וצורת הכתב שהיו בשימוש בכל שלב