טבלה ‭:9‬ שלושת הנוסחים של רשימת הערים בנחלת שבט שמעון