איור ‭: 41‬ ראש צלמית טין שהתגלה בשטח A במילויים של תקופת הברזל II א