הדרומי לשער מעל , האתר של השטח פני בשכבת C י בשטח נמצא הפריט . מקדש אולי , מבנה המתאר מרובע ן פולחנבקה מכ חלק כנראה זהו . בר ובהד בחריטה המעוטר , ושטוח עבה חרס ש ‭65.‬