‭.62‬ דגם מקדש מגולף באבן גיר וצבוע אדום, אחרי רפאות. פריטים כאלו נקראים במסורת המקראית "ארון אלוהים‭,"‬ ושימשו לשמירת סמל האל