לת מגולגלת פרוכת אולי מבטאת גולים מפות רצועה . הגג קורות את המבטאים , מחורצים גם ועי ברצועות המעוטר , מחרס מקדש ד . של העליון חלקו 60