‭.59‬ דגם מקדש מעוטר, מחרס, שהתגלה בעונת ‭.2011‬ הפריט נמצא מרוסק לעשרות שברים שונים. החלק החשוב השתמר במצב טוב יחסית וכולל פתח המעוטר בשני אריות, עמודים, חבלים הקשורים לעמודים, קורות גג, פרוכת מגולגלת, עיגולים מחורצים ושלוש ציפורים על הגג