‭.57‬ שני חפצי פולחן שנמצאו בחדר הפולחני בבית ‭.C3‬ מזבח הבזלת לאחר ששני חלקיו הודבקו זה לזה. כל אחד מחלקים אלו נמצא מושלך בקצה אחר של החדר (למעלה) כלי נסך מחרס, המורכב משני גביעים תאומים המקובעים על בסיס גבוה (למטה)