בח בזלתבר מז ש , נראה לידו . ומרוסק פיו על הפוך ‭3C‬ י בבית יר הפולחנ בחדר שנמצא כפי ג . אבן אגן 55