ראשה על הפוכה , בית קיר בתוך מוחבאת - שנמצאה כפי , המערבי לשער צמוד ‭. 1B‬ בבית מצבה 54