‭.50‬ צד הגב (למעלה) וצד הגחון (למטה) של חרפושית. הפריט נעשה במצרים בתקופת הממלכה החדשה, בסביבות שנת ‭1,200‬ לפסה"נ, וכשהגיע לחורבת קיאפה כבר היה בן כ ‭150 -‬ שנה. מגוון חרפושיות וקמעות מצריים נמצאו באתר