ד. "ארון האלוהים"

אלוהים . המונח " ארון ברית ה '" מופיע במסורת מקבילה בתורה על אודות מעמד הר סיני ( דברים י , ח . ( העדות הכתובה מלמדת שספר שמות משתמש באופן בלעדי במונח " ארון העדות " ואילו ספר דברים משתמש באופן בלעדי במונח " ארון ברית ה ' . " המסורת האומרת כי בתוך הארון שמורים שני לוחות הברית חוזרת שוב בספר מלכים , בתיאור הכנסת הארון אל מקדש שלמה : " אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה " ( מלכים א , ח , ט . ( בכל ההזכרות הרבות האחרות של הארון אין התייחסות ישירה ללוחות הברית . בספר יהושע המתאר את כניסת עם ישראל לארץ ישראל מופיע המונח " ארון ברית ה '" או בקיצור " ארון ה '" ( יהושע ג , א . ( ח - המסורות המזכירות את הארון ממקמות אותו בבית אל , בשילה , באבן העזר , באשדוד , בגת , בעקרון , בבית שמש ובקריית יערים . בימי דוד מועלה הארון לירושלים ומועבר ממקום למקום עד שעם בניית מקדש שלמה , הוא מונח בקודש הקודשים של המקדש . מרגע זה ואילך , במאות השנים שבהן התקיימו ממלכת יהודה ובית המקדש הראשון , המסורת המקראית אינה מזכירה את הארון להוציא נבואה אחת של ירמיהו הנביא , המזכירה את " ארון ברית האלוהים " ( ירמ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)