איור ‭: 39‬ פתח תא קבורה בקבר פניקי מפואר מתקופת הברזל בתמסוס שבקפריסין . דלת הכניסה מעוטרת בשלושה טורים של משקופים הנסוגים פנימה כלפי הפתח . מתחת לגג עוצבו מלבנים בולטים, חיקוי לקורות עץ שתמכו בגג