איור ‭: 35‬ דגם מקדש שפתחו מעוטר בקפידה וכולל שני אריות, שני עמודים, סרטים קשורים לעמודים , ארבע קורות מעל לפתח ופרוכת מגולגלת. על הקורות מופיעים עיגולים מחורצים בקווים מקבילים, כנראה סימון של קורות הגג הנמשכות בניצב לפתח. על הגג נראות שלוש ציפורים