איור ‭: 33‬ מפת האתרים שבהם התגלו חדרי פולחן המתוארכים למאות ‭10 - 11‬ לפסה" נ