איור ‭: 30‬ ציורים של כלי נסך המורכבים משני גביעים שהתגלו בהקשר פולחני ברור ‭. 1 :‬ הכלי מחדר הפולחן של בית ‭C 3‬ בחורבת קיאפה ‭. 2‬ כלי מחדר פולחן בתל קירי שבעמק יזרעאל ‭.3‬ פריט שהתגלה במקדש ליד שער עיר באתר של ח' ירבת אל מודיינה בעבר הירדן המזרחי