איור ‭: 29‬ מזבח חרס מתל רחוב, המתוארך לתחילת המאה ה ‭9 -‬ לפסה‭. נ"‬ כאן מופיעים אותם המוטיבים המוכרים במזבח הבזלת של חורבת קיאפה: דגם מבנה ומוטיב צמחי. אבל בפ ריט מרחוב מופיעות גם שתי נשים עירומות (אלות פריון‭,(?‬ אשר נעדרות בפריט מחורבת קיאפה (על פי עמיחי מזר )