איור ‭: 28‬ ציור של מזבח בזלת שהתגלה בחדר הפולחני ‭C 3‬