איור ‭: 27‬ תוכנית חדר הפולחן שהתגלה בבית ‭C 3‬ בעונת 2010