א. פולחן אבנים קדום: המצבות

בחורבת קיאפה התגלו עד היום מצבות פולחן במקומות שונים . הנכנס בשער הדרומי של חורבת קיאפה מוצא משמאלו אבן גדולה עומדת בתא השער הראשון . מיקום זה מעלה בזיכרוננו את הכתוב בדבר במות השערים אשר יאשיהו מלך יהודה ביטל בסוף המאה ה 7 - לפסה " נ , במות שהיו ממוקמות ממש בפתח שער העיר , מצד שמאל ( מלכים ב , כג , ח . ( אם היה צורך לבטל תופעה זאת , משמע שהיתה נהוגה בשערי ערים בממלכת יהודה . המצבה בשער של חורבת קיאפה מעידה כי תופעה זאת התחילה כבר בסוף המאה ה 11 - לפסה " נ , ממש בשלב הראשון של ייסוד הממלכה . מצד שמאל של השער המערבי , בבית , B 1 חשפנו בתוך קיר , מוסתרת מכל ארבעת הצדדים , מצבה גדולה מאבן גיר קשה . היא נמצאה הפוכה , מונחת על ראשה המתעגל קמעה . ברור שיש כאן תופעה של ביטול חפץ פולחני והעלמתו מנוף העיר . מ ן העובדה שהמצבה נמצאה הפוכה אפשר להסיק שמי שהטמין אותה בקיר ביקש גם לבזותה או לבטל את כוחה . נראה שהמצבה עמדה תחילה במקום ציבורי כלשהו , אולי ממש בתוך שער העיר , אבל מסיבה כלשהי מצאו לנכון לבטלה , והיא נלקחה ממקומה המקורי והוחבאה בתוך קיר . בבית C 3 חפרנו חדר פולחן ובו שתי מצבות עומדות . ב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)