איור ‭: 26‬ לוח אותיות המופיעות באוסטרקון (על פי חגי משגב )