איור ‭: 25‬ ציור האוסטרקון מחורבת קיאפה (על פי עדה ירדני )