ז. מדוע אין חזירים בחורבת קיאפה?

במהלך העונות נחשפו אלפי עצמות בעלי חיים , שרידי מזונם של התושבים שהתגוררו בחורבת קיאפה . עצמות אלו נלמדו על ידי הארכיאו - זואולוג ( חוקר העוסק בממצאים ארכיאולוגיים של בעלי חיים ) רון קהתי . ממצא זה הוא מרתק , משום שאפשר ללמוד ממנו אילו סוגי בעלי חיים נאכלו , האם היו זכרים או נקבות , ובאיזה גיל נשחטו . פרט מעניין שעלה מן החפירות הוא , שבחורבת קיאפה לא נמצאו כלל עצמות של חזירים . זהו מידע חשוב , משום שבאתרים הפלשתיים בשפלה , בעקרון וגת , נמצאו עצמות חזיר . כמו כן נמצאו עצמות חזיר בעיר הכנענית של לכיש בתקופת הברונזה המאוחרת . מכאן שהיו באזור השפלה תרבויות שנהגו לאכול בשר חזיר ולעומתן אוכלוסיית חורבת קיאפה נמנעה מאכילת בשר חזיר . כיוו ן שיש במקרא איסור על אכילת בשר חזיר ( ויקרא יא , ז ) , היבט זה מהווה נימוק חשוב להחלטה מדוע אוכלוסיית האתר היא יהודאית , ולא כנענית או פלשתית .  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)