איור ‭: 24‬ תליוני עצם המעוטרים בדגמי קווים מקבילים או בעיגולים קונצנטריים