ד. עצם העניין

גם עצמות בעלי חיים שימשו חומר גלם לייצור חפצים שונים . באתר ה תגלו כמה תליונים צרים וארוכים ולהם חתך עגול . גוף הפריטים הללו מעוטר בחריטות שונות , לעתים בחריטה של מעגלים קונצנטריים ( איור . ( 24 באחד הקצוות נקדח נקב המאפשר לקשור אותם ולהשתמש בהם לעיטור הגוף , אם כתליונים ואם כעגילים . פריטים דומים מוכרים באתרים רבים של תקופת הברזל II ביהודה ובישראל . הופעתם בחורבת קיאפה מעידה שהיה נהוג לייצר אותם כבר במחצית השנייה של המאה ה 11 - לפסה . נ "  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)