איור ‭: 22‬ כלי חרס מיובאים ‭")‬כלי אשדוד‭,("‬ הכוללים כלים קטנים ובינוניים , המעוטרים בחיפוי אדום ובצביעת פסים בלבן ושחור. אלו היו כנראה מכלים להובלת מצרכים יקרים, כמו בושם או תרופות